FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - ढुङ्गेसेरा टिक्करी मौबावारी खयरभट्टी वनकसबास सडक स्तरोन्नती।।।

८०/८१ 04/12/2024 - 10:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

८०/८१ 03/28/2024 - 11:19

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

८०/८१ 03/18/2024 - 13:05

दरभाउपत्र स्विकृतीको लागि आसयको सूचना ।।।

८०/८१ 03/05/2024 - 11:27

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, संकलन एवम् विक्रीका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।।।

८०/८१ 03/04/2024 - 13:58 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र २.pdf

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, संकलन एवम् विक्रीका लागि दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।।।

८०/८१ 03/04/2024 - 13:57 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र १.pdf

Invitation for Bid (Dhungeshera Tikkar Mouwabari Khayerbhatti Bankashawasa Road)- 2080/11/21

८०/८१ 03/04/2024 - 10:20

Invitation for Bid - 2080/11/06

८०/८१ 02/20/2024 - 10:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - वडा न‌ं. ४ को वडा कार्यालय भवन ।।।

८०/८१ 02/18/2024 - 09:59

प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको राय सुझाव सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।।।

८०/८१ 02/01/2024 - 10:30 PDF icon iee noticee.pdf

Pages