FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर सभाको चौधौ अधिवेशनका निर्णयहरु - मिति २०८०/१०/२८ गते ।।।

८०/८१ 02/18/2024 - 10:03 PDF icon nagarsabha deciion-1.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/१०/२४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 02/09/2024 - 16:34 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति २०८०१०२४ गतेका निर्णयहरु ।।.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/१०/१९ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 02/03/2024 - 14:14 PDF icon kar1.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/१०/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 01/19/2024 - 14:40 PDF icon Karyapalika 2080-10-05.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०९/२० गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 01/07/2024 - 10:39 PDF icon karyapalika 2080-09-20.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०८/२९ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 12/19/2023 - 16:38 PDF icon २०८०।०८।२९ गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।.pdf

निर्णय कार्यान्वयन एवं जानकारीको लागि पठाईएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 12/19/2023 - 16:30 PDF icon निर्णय कार्यान्वयन एवं जानकारीको लागि पठाईएको सम्बन्धमा ।.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०७/२१ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 11/09/2023 - 10:49 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति २०८-०७-२१.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०६/२९ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 10/17/2023 - 14:45 PDF icon karyapalika 2080-06-29.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०६/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 09/22/2023 - 14:02 PDF icon karyapalika 2080-06-04.pdf

Pages