FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक योजना / कार्यक्रम तथा वजेट ।।।

८०/८१ 06/26/2024 - 10:31 PDF icon Bujet.pdf

वडागत/क्षेत्रगत वार्षिक कार्यक्रम तयारी (वजेट सिलिङ्ग) सम्बन्धमा ।।।

८०/८१ 06/10/2024 - 11:09 PDF icon BUDGET CELLING 2081-082.pdf

तेह्रौं नगरसभाबाट स्वीकृत आ‍.व. २०८०/०८१ को वार्षिक नगर विकास योजना ।।।

८०/८१ 09/28/2023 - 11:01 PDF icon New Setting of Shitganga Nagarpalika Book 2080_compressed.pdf

एघाराै नगरसभाबाट स्वीकृत आ‍.व. २०७९/०८० नीति बजेट तथा कार्यक्रमहरु ।।।

७९/८० 08/04/2022 - 12:30 PDF icon 11 Sava Website.pdf

वडागत वार्षिक कार्यक्रम तयारी (वजेट सिलिङ्ग) सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 06/17/2021 - 10:53 PDF icon Mail to every ward.pdf

आ.व. २०७४-७५ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ।

७४/७५ 07/30/2018 - 17:25 PDF icon आ.व-२०७५-७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व- २०७४-७५ को समिक्षा ।

७४/७५ 07/30/2018 - 17:22 PDF icon आ.व, २०७४- ७५ को समिक्षा.pdf