FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषक समुहलाइ शितग‌ंगा नगरपालिकाकाे बिधान, २०७७ ७७/७८ 01/07/2021 - 11:30 PDF icon samuh ko bidhan - Copy.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/17/2020 - 11:00 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविध2.pdf
शितगंगा नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७७ ७७/७८ 11/26/2020 - 11:43 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७७.pdf
खानेपानी योजना व्यवस्थीत रुपमा संचालन गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 08/11/2020 - 16:21 PDF icon खानेपानी योजना व्यवस्थीत रुपमा सैचालन गर्न वनेको एन २०७६.pdf
खानेपानी योजना व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न बनेको नियमावली २०७६ ७६/७७ 08/11/2020 - 16:19 PDF icon खानेपानी योजना व्यवस्थित रुपमा सैचालन गर्न वनेको नियमावली २०७६.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 08/11/2020 - 16:17 PDF icon २. आर्थिक ऐन २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/11/2020 - 16:17 PDF icon १. विनियोजन ऐन २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, ओसारपसार तथा विक्री वितरण र नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/27/2020 - 12:55 PDF icon नदिजन्य कार्यिविधि.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन, २०७६ ७६/७७ 11/20/2019 - 13:06 PDF icon ३ विनियाेजन एेन.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे शिक्षा एेन, २०७६ ७६/७७ 11/20/2019 - 13:05 PDF icon १ शिक्षा एेन.pdf

Pages