FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ता छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/27/2022 - 16:29 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको विपद कोष व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहयोग कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/27/2022 - 16:28 PDF icon विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि 2079.pdf
शितगंगा नगरपालिका बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुती सेवाका लागी नि: शुल्क एम्बुलेन्स सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/27/2022 - 16:27 PDF icon बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुती सेवाका लागी नि शुल्क एम्बुलेन्स सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९.pdf
माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/27/2022 - 16:26 PDF icon निशुल्क शिक्षा कार्यविधि-२०७९.pdf
८४ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई ८४ वर्ष गाठको उपलक्ष्यमा सम्मान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/27/2022 - 16:25 PDF icon ८४ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम.pdf
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 08/10/2022 - 15:09 PDF icon बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
विद्युतिय लिफ्ट खानेपानी योजनाको विद्युत महशुलको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/29/2022 - 10:39 PDF icon लिप्ट खानेपानी योजना विद्युत महशुल भुक्त्रानी सम्बनधी कार्यविधि २०७८.pdf
खर्चको मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/29/2022 - 10:36 PDF icon खर्च मापदण्ड.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 07/27/2022 - 16:17 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 07/27/2022 - 16:14 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages